dissabte, 3 de maig de 2008

latzana de latzen

Chaplin va dir que en aquest món hi ha lloc per a tots. La terra és rica i pot proveir tothom(...). Vivim l'època de la pressa, però ens hi sentim enclaustrats. Ens cal humanitat, ens cal amor i tendresa. Sense aquestes virtuts la vida serà violenta i tot es perdrà.