dimecres, 17 d’octubre de 2007

Aprenentatge cooperatiu


>L’escola ha de preparar per a la cooperació i no per a la competició (Pujolàs)La diversitat a les aules va creixent amb l’acollida dels nouvinguts conseqüents dels fenòmens migratoris i l’escola inclusiva és cada vegada més necessària alhora que urgent. Atendre els que venen d’altres països, atendre als i les alumnes amb necessitats educatives especials i en definitiva, atendre a tot l’alumnat comporta un ensenyament personalitzat i alhora educar per a un grup, que aquest grup aconsegueixi avançar a partir d’una cooperació és un objectiu que hem d’aconseguir perquè està provat que la qualitat de l’educació és el més important. Aquesta metodologia va sorgir fruit de la necessitat d’un canvi social perquè l’escola és la base per formar les persones, depèn de la nostra feina com a professionals la d’educar infants que en un futur tinguin quelcom més que un seguit de coneixements del currículum establert, hem de transmetre valors i els hem de donar les eines perquè tinguin sentit crític per caminar per aquesta vida en la que hauran de conviure amb persones diferents. Tots som diferents i tots tenim necessitats educatives diferents i a l’escola hem de començar el que després es trobaran. La tasca dels educadors i educadores és potenciar les diferencies que ens fan especials i són font d’enriquiment a partir de compensar, combatre i anul·lar les desigualtats que fan que no tots puguem desenvolupar al màxim les pròpies capacitats. Creiem que amb l’aprenentatge cooperatiu es pot arribar a fer realitat una escola inclusiva i així acabar amb l’educació i la competitiva per educar a partir de la cooperació.